Kartotečni ormani, koji se koriste u muzejima, namenjeni su odlaganju mapa i/ili različitih dokumenata velikih formata. U skladu sa konstrukcijom i unutrašnjom organizacijom metalnih delova kartotečnog ormana, mape se u njima mogu odlagati u visećem položaju, dok se dokumentacija A4 formata odlaže u ležećem položaju.

Odložena muzejska dokumentacija A4 formata i mape se ne mogu prevrtati, jer metalni kartotečni ormani imaju:

 • sistem protiv prevrtanja,
 • teleskopske vođice za svaku fioku kartotečnih ormana,
 • po dva pomerljiva naslona u svakoj fioci, koji sprečavaju prevrtanje ili pad odložene muzejske građe,
 • sistem protiv izvlačenja fioka iz ramova.

Kartotečni ormani su izrađeni od kvalitetnog čeličnog lima, koji je zaštićen postupkom plastifikacije. Sam proces izrade kartotečnih ormana se bazira na tehnologiji varene metalne konstrukcije.

Karakteristike kartotečnih ormana:

 • svaki ima 4 fioke,
 • zaključavanje fioka je centralnom cilindar bravom sa dva ključa,
 • plastificirani su u Ral 7035,
 • spoljašnje dimenzije (VxŠxD) su: 1320 x 420 x 620 mm,
 • nosivost fioke je do 55 kg, uz mogućnost odlaganja i do 40 mapa/dokumenata po fioci,
 • raspoloživi, unutrašnji prostor ormana je 2,6 m što daje mogućnost odlaganja i do 160 pojedinačnih muzejskih A4 dokumenata i mapa u kartotečnom ormanu,
 • broj korisinika: 1.