Metalna oprema za muzeje je u skladu sa propisanim standardima, koji se odnose na sadržaj, organizovanje i brigu o muzejskoj građi. Ovo podrazumeva procenu i implementaciju strategija i tehnika za izradu metalne muzejske opreme, kako bi se zadovoljio kriterijum “muzejski kvalitet opreme”.

"Muzejski kvalitet opreme" podrazumeva da su materijali za izradu metalne muzejske opreme od nereaktivnih materijala, koji ne emituju nikakve supstance čije bi dejstvo ubrzalo ili prouzrokovalo pogoršanje stanja muzejske građe. U skladu sa tim, naša metalna oprema za muzeje je napravljena od nerđajućeg čelika, premazana strogo propisanim izdržljivim završnim slojem i testirana nakon proizvodnje. Primena visokog nivoa preciznosti i u pogledu sklapanja delova metalne opreme (žlebovi, vrata, svi spojevi) je u skladu sa ispunjavanjem potrebnog kvaliteta muzejske opreme. Na taj način se osigurava zaštita muzejskih dobara od prašine, vlage i štetočina.

Zadovoljavanje kriterijuma “muzejski kvalitet opreme” podrazumeva ispunjavanje, pored tehničkih, i određenih funkcionalnih parametara metalne muzejske opreme. Sve metalne jedinice, koje se koriste u muzejskom prostoru, treba da omoguće lak pristup muzejskoj građi, brzu i nesmetanu manipulaciju, kao i određene estetske zahteve, što upotreba naše metalne opreme za muzeje omogućava.