Site Loader
Vesti

Opremili smo Muzej savremene umetnosti u Beogradu

Metal Furniture Plus, u okviru ponude metalne opreme, ima i bogatu opremu za muzeje. Oprema za muzeje obezbeđuje zaštitu umetničko-istorijskih dela. U nizu muzeja koje smo do sada opremili, izdvajamo i Muzej savremene umetnosti u Beogradu – MSUB, koji je opremljen metalnim ormanima za crteže i velike formate, kao i metalnim ormanima za čuvanje muzejskih eksponta.

Vesti

Metalni ramovi za slike u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture Beograd

Metal Furniture Plus oprema veliki broj muzeja i zavoda za zaštitu kulture. Oprema za muzeje iz ponude Metal Furniture Plus-a je odgovor na postavljene standarde i obezbeđuje visok stepen zaštite umetničkih dobara od krađe, požara i vlage. Republički zavod za zaštitu spomenika u Beogradu državna ustanova sa kojom i dalje sarađujemo na obostrano zadovoljstvo.

Vesti

Metalna muzejska oprema Metal Furniture Plus-a u Kući legata Beograd

Metal Furniture Plus nudi širok asortiman metalne muzejske opreme: metalni ramovi i mreže za umetnička dela (slike), nosači za muzejske eksopnate, metalni ormani za nacrte i kartotečni ormani za odlaganje mapa i dokumenata velikog formata. Kuća legata Beograd je naš stalni kupac. Naša nova isporuka, budući da je reč o muzeju, se odnosila na ormane za velike formate iz ponude metalne opreme za muzeje.