Prilagođena pojedinačnim zahtevima muzeja u skladu sa vrstom muzeja i njegove muzejske građe.

MFP / Posted on