Podela muzeja se može vršiti prema raznim kriterijumima. Najčešće podela zavisi od umetničkih, istorijskih i lokalnih činilaca. Prema vrsti muzejske građe, muzeji mogu biti opšti i specijalizovani. Opšti muzeji sistematski prikazuju tačno određeno polje znanja i njih ima najviše. Specijalizovani muzeji imaju jednu tematsku celinu i mogu biti: arheološki, etnografski, tehnički, istorijski, prirodnjački, umetnički i muzeji primenjenih umetnosti, kao i multidisciplinarni i interdisciplinarni muzeji. Prema teritorijalnom principu, muzeji se dele na: nacionalne, regionalne i lokalne. Ako se posmatra ko je osnivač muzeja, razlikujemo: državu (Narodni muzej), lokalnu vlast (Muzej Beograda), udruženja i korporacije. Koncepcija muzeja može biti zatvorena i otvorena.

Vrsta muzeja ne utiče na njihovu osnovnu funkciju – prikupljanje, obradu i čuvanje muzejske građe. Kako bi nesmetano obavljali tu svoju funkciju, svaki muzej zahteva određenu opremu u skladu sa zakonom i prirodom dobara, koja tematski pripadaju muzeju.

Metalna oprema za muzeje Metal Furniture Plus-a je prilagođena svim vrstama muzeja i olakšava im nesmetan rad. Vrste materijala od kog se prave, način izrade, dizajna, kvalitet i širok izbor metalne opreme za muzeje su ključni faktori koji omogućavaju da se naša metalna muzejska oprema može koristiti u svim muzejima. Upotreba naše metalne opreme za muzeje će osigurati najbolji način izlaganja muzejskih eksponata, pohranjivanje obimne muzejske građe, kao i sigurno arhiviranje muzejske dokumentacije.