Dobro arhivirana, zaštićena, čuvana i osigurana dokumentacija muzeja u našim kartotečnim metalnim ormanima.

MFP / Posted on