Obezbeđuje visok stepen zaštite umetničkih dobara od krađe, požara i vlage.

MFP / Posted on