Pruža adekvatan smeštaj i osigurava potrebno čuvanje dokumentacije i bibliotečkog materijala.

MFP / Posted on